Create PDF Recommend Print

กฟก.พะเยา มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกร

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา โอนโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจำนวน 3 ราย โฉนดจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 3 งาน 83 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ได้ชำระหนี้ให้กับเกษตรกร  เป็นจำนวนเงิน 613,221.38 บาท

10-1-prf662  10-1-prf663

10-1-prf664  10-1-prf665

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno