Create PDF Recommend Print

กฟก. และ อ.ต.ก. ทำ MOU ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หาตลาดรองรับผลผลิตเกษตรกร

133401

133405

3119

3126

3128

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนำชัย พรหมมีชัย ที่ีปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก) ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยมีนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นผู้ลงนาม

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก กฟก. ในการจัดหาช่องทางการกระจายสินค้าทางการเกษตร จัดหาพื้นที่จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในตลาด อ.ต.ก. ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno