Create PDF Recommend Print

กฟก.ให้สัมภาษณ์ในรายการอีสานวันนี้

นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร และนายรัตนกุล โพธิ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้สัมภาษณ์ในรายการอีสานวันนี้  ประเด็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)  เผยแพร่ทาง สทท. 11 ขอนแก่น วันที่ 26 พฤศจิกายน  2561

 

https://www.youtube.com/watch?v=dE3qdyT_QsE&feature=youtu.be

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno