şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

ประชุมคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจ ครั้งที่ 8/2561

20-10-pr18-06

20-10-pr18-10

20-10-pr18-07

20-10-pr18-08

20-10-pr18-09

20-10-pr18-11

20-10-pr18-12

 

วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในโอกาสนี้ ก่อนเริ่มประชุม นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าส่วน เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno