Create PDF Recommend Print

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเปิดแหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม

20-10-pr18-01

20-10-pr18-02

20-10-pr18-03

20-10-pr18-04

20-10-pr18-05

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ อยู่รอต ผอ.สำนักกิจการสาขาภูมิภาค 2 พร้อมด้วยนางโสมสุดา โพธิ์อินทร์ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดแหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม เพื่อเป็นเกียรติร่วมกัน ในการปลูกต้นไม้ ณ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองสุพรรณบุรี เลขที่ 42 หมู่ 3 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัสองค์กร 7247000147 เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno