Create PDF Recommend Print

กิจกรรม กฟก.พังงา

ออกหน่วยบริการโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ออกหน่วยบริการโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยทางสำนักงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งชี้แจงการเขียนแผนเสนอโครงการงบอุดหนุนให้กับองค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางสำนักงาน โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านปากวีป หมู่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

                                              24-7-prf407

 

ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตากแดด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตากแดด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ โดยทางกลุ่มได้เสนอโครงการ “ปลูกข้าวไร่ดอกข่าและถั่วลิสง เพื่อเพิ่มมูลค่า” ประเภทงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาได้อนุเคราะห์พันธุ์ข้าวไร่ดอกข่า พันธุ์ 50 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

                                                24-7-prf408

 

เข้าพบสำนักงานบังคับคดี กรณีหนี้บังคับคดี นายไสว วงษ์คลัง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา เข้าพบสำนักงานบังคับคดี จังหวัดพังงา เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยชะลอการบังคับคดี กรณีหนี้บังคับคดีของนายไสว วงษ์คลัง

                                                 24-7-prf409

 

ออกหน่วยบริการโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม โดยทางสำนักงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งชี้แจงการเขียนแผนเสนอโครงการงบอุดหนุนให้กับองค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางสำนักงาน โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น หมู่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

                                                 24-7-prf410

 

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ หุนเจริญ ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) โดยมีนายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานสัมมนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5  

                      24-7-prf411

banner_coop
mobilbahis giriş, mobil bahis, mobilbahis, mobilbahis giris, rivalo, truvabet, betmatik, tipobet365, artemisbet, youwin, protez saç, kaçak bahis,