Create PDF Recommend Print

กฟก.ปราจีนบุรี คืนที่ดินให้เกษตรกรสมาชิก

 

                                                      29-6-prf389

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก 1 ราย คือ นายสมหมาย เจดีย์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเกษตรกรได้ผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเช่าซื้อ พ.ศ.2553 เดิมเกษตรกรรายนี้นำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวจำนองไว้กับสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรีมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนให้ตามเงื่อนไข โดยการตัดดอก  ลดต้น และยังได้ผ่อนชำระได้ตามศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทำให้สามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดในสัญญา

 

 

 

banner_coop
mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,