Create PDF Recommend Print

กิจกรรม กฟก.ลพบุรี

วันที่ 16 พ.ค. 2561 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาลพบุรี เข้าร่วม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ปี 2561 กิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ นายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย เกษตรจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆ

 

5-6-prf332 5-6-prf333 5-6-prf3345-6-prf335 5-6-prf336 5-6-prf337

 

ตรวจเยี่ยมติดตามการชำระหนี้และรับสภาพหนี้ 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลพบุรี โอนคืนหลักประกันจำนวน 1 รายให้กับนายอนันต์ โตดีลัง ณ สนง.ที่ดินพัฒนานิคม และเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงชี้แจงและทำความเข้าใจในการเซ็นต์รับสภาพหนี้ กรณีตายและหนี้ใกล้หมดอายุความ ในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม ต.ห้วยขุนราม และต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

                                   5-6-prf338

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno