Create PDF Recommend Print

กฟก.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามงบอุดหนุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี โดย นางภารดี ไชยสาร พนักงานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน 30,000 บาท โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไก่งวง  ขององค์กรกลุ่มรักษ์เกษตรกรรมคำโตนด รหัสองค์กร 2559000016 ผลการเพาะเลี้ยงไก่งวงได้ผลผลิตลูกไก่งวง เพื่อนำไปขยายพันธุ์และจำหน่าย  ทำให้สมาชิกมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันการเพาะเลี้ยงไก่งวงของเกษตรกรในพื้นที่มีจำนวนน้อยไม่เป็นที่นิยม  กลุ่มเกษตรกรจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่งวงเพิ่มขึ้น

                        31-5-prf329

31-5-prf327  31-5-prf328

                         31-5-prf330   31-5-prf331

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno