Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงราย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้เกษตรกร หลังผ่อนชำระเงินคืนครบตามสัญญา

24-5-prf100

24-5-prf101

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุคำ อภัยโรจน์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเสียชีวิต อยู่บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 83 ตารางวา ซึ่งเป็นการโอนตามกฎหมาย ตามมาตรา 37/9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 โดยมี นางยุภา บำรุง พี่สาวของนางสาวสุคำ ในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้เข้าไปชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าชื้อทรัพย์สินที่ดินคืนกับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และได้ผ่อนชำระเงินคืนให้กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครบตามสัญญาเช่าชื้อเรียบร้อยแล้ว

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop
istanbul escort şirinevler escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort kurtköy escort