Create PDF Recommend Print

กฟก.ปัตตานี ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

26-4-prf287   26-4-prf288

26-4-prf289   26-4-prf290 

วันที่ 24 เมษายน 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”  ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายอำเภอ , ปลัดอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ,นายก อบต., กำนัน, หย่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่  ณ สนามกีฬาตำบลปานัน หมู่ที่ 2 ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โอกาสนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดปัตตานี  ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno