Create PDF Recommend Print

หารือแก้ไขปัญหาหนี้สิน

วันนี้ (5 เม.ย.61) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยมี นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมหารือ

ในช่วงบ่ายเป็นการหารือร่วมกับธนาคารเจ้าหนี้ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน และการขอขยายกรอบระยะเวลาจากเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ดำเนินการจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ขยายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

5-4-prf240 5-4-prf241 5-4-prf242                                        5-4-prf243 5-4-prf244                                                                          5-4-prf245 5-4-prf246
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher
poloniex poloniex hitbtc yobit kripto para