Create PDF Recommend Print

กิจกรรม กฟก.พังงา เดือนมกราคม

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา สนับสนุนสิ่งของเพื่อการออกร้านมัจฉากาชาดเนื่องใน “งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อการออกร้านมัจฉากาชาดเนื่องใน “งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 จุดประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ยากไร้ขาดแคลน ตลอดจนกิจการสาธารณสุขอื่นๆ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานผู้รับมอบสิ่งของ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา

        12-2-prf114          

           

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา สนับสนุนสิ่งของ เพื่อการจัดงาน   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง  ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อการจัดงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การปริหารส่วนตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

     12-2-prf115

 

 

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง  ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

     12-2-prf116

     12-2-prf117

 


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) ร่วมกับโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ ยังได้ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยทางสำนักงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้กับผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางสำนักงาน โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

     12-2-prf118

     12-2-prf119

 

 

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงานแตงโมและ  ของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานแตงโมและ ของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอคุระบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานได้จัดการประกวดแตงโม และการแข่งขันกินแตงโม นอกจากนั้นยังมีการแสดงของนักเรียนและการจัดนิทรรศการของหน่ายงานต่างๆ ทั้งนี้ ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรและการเขียนแผนโครงการเพื่อการของบสนับสนุนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆ ในอำเภอคุระคุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานและการชี้แจงเกี่ยวกับพันธกิจต่างๆของทางสำนักงาน

     12-2-prf120

     12-2-prf121


 

 

 

 

 

 

 

 

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher