Create PDF Recommend Print

สุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงข้อเรียกร้องของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2560 เวลา 13..30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ(สำนักงานใหญ่) โดย นายสาธิต แสงพลาย รก.ผอ.สำนักจัดการหนี้ ผอ.ธ.ก.ส.สพ. ผอ.บังคับคดี จ.สุพรรณบุรี พ.อ.เชาว์  ธีระชาติ  ฝกร.บก.ควบคุม กกล.รส.มทบ.17(จว.ส.พ.) ร่วมประชุมชี้แจงข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 61 คน 4 หัวข้อ ดังนี้

1. ขอขยายกรอบเวลา

1.1 ขยายกลุ่มคนขึ้นทะเบียนหนี้โดยไม่จำกัดปีที่ที่ขึ้น

1.2 ขยายกรอบการชำระหนี้เกิน ๒.๕ ล้าน

2. ลดภาระหนี้เหลือ ๓๐%ของเงินต้นโดยตัดดอกเบี้ยทิ้ง

3. หนี้ คปร. , สปก. ให้ กฟก.ชำระแทน

4. ห้ามหักฌาปนกิจสมาชิกและเงินช่วยเหลือของรัฐโดยสมาชิกไม่สมัครใจให้หัก

ผลการปฏิบัติ :  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทาง กฟก.นำข้อเสนอข้อเรียกร้องส่งไปยังส่วนนโยบาย ทาง ธ.ก.ส. สุพรรณบุรีรับข้อเสนอ 3 ข้อ ไปยังสำนักงานใหญ่ สำหรับข้อ 4 ทาง ผอ..ธ.ก.ส.สพ. รับข้อเสนอว่าจะไม่หักค่าฌาปนกิจ ถ้าสมาชิกไม่สมัครใจให้หัก และทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นำข้อเสนอข้อเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรอีกทางด้วย ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจและเข้าใจ

10-1-prf032 10-1-prf03310-1-prf036 10-1-prf03710-1-prf034 10-1-prf035 
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher