Create PDF Recommend Print

กิจกรรม กฟก.พังงา

ร่วมสภากาแฟยามเช้า

  นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา ร่วมสภากาแฟยามเช้าของสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เพื่อพบปะสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

                                                    10-1-prf016

 

ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวจิราวรรณ สุขเกษม พนักงานอาวุโส, ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอแผนโครงการงบสนับสนุนและงบกู้ยืม, การขึ้นทะเบียนองค์กรและการขึ้นทะเบียนหนี้สิน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและวารสารเพื่อชี้แจงพันธกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

10-1-prf017  10-1-prf018

 

ส่งมอบเช็คโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ส่งมอบเช็คโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทอุดหนุน กลุ่มชีวเกษตร รหัสองค์กร 8260000024 โครงการ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่ายมูลและพันธุ์ไส้เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 11  คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน

10-1-prf019 10-1-prf020

 

ส่งมอบเช็คโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มชีวเกษตร

 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ส่งมอบเช็คโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทอุดหนุน กลุ่มชีวเกษตร รหัสองค์กร 8260000024 โครงการ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่ายมูลและพันธุ์ไส้เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน

                                                                  10-1-prf021

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังปัจจุบัน) โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560  

                                                       10-1-prf022
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher