Create PDF Recommend Print

กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้ ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการไถ่ถอนจำนองหลักประกันจาก ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกร จำนวน 1 ราย หลักทรัพย์จำนวน 1 แปลง ให้กับนายสมชัย คาดีวี สมาชิกกลุ่ม  “ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยสมเด็จ” เกษตรกรตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2553   จำนวนเงิน 114,742.50 บาท (ตามเงื่อนไข 50% ของเงินต้นคงค้าง ซึ่งเกษตรกรเป็นหนี้จริงกับ ธกส. จำนวน 616,156.60) โดยไถ่ถอนและโอนหลักประกันมาตามมาตรา 37/9 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542

                                                            28-12prf015      
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher