Create PDF Recommend Print

สุพรรณบุรี เร่งประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

วันนี้ (10  ตุลาคม 2560)  นางโสมสุดา  โพธิ์อินทร์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมการคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

                                              10-10-pr4873                                      10-10-pr4874 10-10-pr4875
banner_coop