Create PDF Recommend Print

เข้าพบปลัด กษ. คนใหม่

วันนี้ (5 ต.ค. 60) นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสานต่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป ณ ห้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5-10-pr4868

banner_coop