Create PDF Recommend Print

เกษตรกรพิจิตร รวมตัวประชุม ผู้แทนเกษตรกรร่วมชี้แจงภารกิจ กฟก.

15-115-2

นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร พร้อมพนักงานและลูกจ้างฯ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การชุมนุมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนา  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2555  

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2555 ที่ผ่านมา  นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร  พร้อมพนักงานและลูกจ้างฯ  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การชุมนุมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนา  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้  นายมานพ  พนมสังข์  ประธานองค์กรฯ  และคณะผู้นำองค์กรฯ  ได้จัดการประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรขึ้นที่บ้านของนายประเทือง  ล้อมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  กว่า 300 ราย  โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนศิริกุล  ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง และแกนนำพรรคเครือข่ายชาวนา  นายวัชรพงษ์  ชำนาณเวช  เครือข่ายชาวนาภาคเหนือ  ร่วมด้วย  ทั้งนี้ในด้านเนื้อหาการชุมนุมประชุมครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ด้านหลักการการดำเนินงาน ขั้นตอน และนโยบายต่างๆ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

15-315-4

พร้อมกันนี้องค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนาได้รับเกียรติจาก ผอ.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางไปยังภูทับเบิก  จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านมาทักทายกับกลุ่มเกษตรกร  และกล่าวฝากมาถึงเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินฯ ว่าหากประสงค์จะติดต่อขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งตลอดการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย พ.ต..ชูศักดิ์  แจ่มฟ้า ผู้กำกับสถานีสำรวจภูธรบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  นำทีมตำรวจคณะหนึ่ง  เข้ามาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการประชุม ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

15-515-6

นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร  เผยว่าจากการร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมประชุมสมาชิกเกษตรกรในครั้งนี้  ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยโดยมีส่วนราชการหลายส่วนด้วยกันต่างสนใจและเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก  เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งเดิมอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ที่สุดแล้วต่างก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวต่อไปอีกว่า จากการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการ “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” อย่างน้อยก็เป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์เหตุการณ์ ในครั้งนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno