Create PDF Recommend Print

เกษตรกรพิจิตร รวมตัวประชุม ผู้แทนเกษตรกรร่วมชี้แจงภารกิจ กฟก.

15-115-2

นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร พร้อมพนักงานและลูกจ้างฯ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การชุมนุมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนา  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2555  

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2555 ที่ผ่านมา  นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร  พร้อมพนักงานและลูกจ้างฯ  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การชุมนุมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนา  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้  นายมานพ  พนมสังข์  ประธานองค์กรฯ  และคณะผู้นำองค์กรฯ  ได้จัดการประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรขึ้นที่บ้านของนายประเทือง  ล้อมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  กว่า 300 ราย  โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนศิริกุล  ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง และแกนนำพรรคเครือข่ายชาวนา  นายวัชรพงษ์  ชำนาณเวช  เครือข่ายชาวนาภาคเหนือ  ร่วมด้วย  ทั้งนี้ในด้านเนื้อหาการชุมนุมประชุมครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ด้านหลักการการดำเนินงาน ขั้นตอน และนโยบายต่างๆ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

15-315-4

พร้อมกันนี้องค์กรเกษตรกรห้วยคำตาลพัฒนาได้รับเกียรติจาก ผอ.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางไปยังภูทับเบิก  จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านมาทักทายกับกลุ่มเกษตรกร  และกล่าวฝากมาถึงเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินฯ ว่าหากประสงค์จะติดต่อขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งตลอดการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย พ.ต..ชูศักดิ์  แจ่มฟ้า ผู้กำกับสถานีสำรวจภูธรบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  นำทีมตำรวจคณะหนึ่ง  เข้ามาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการประชุม ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

15-515-6

นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร  เผยว่าจากการร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมประชุมสมาชิกเกษตรกรในครั้งนี้  ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยโดยมีส่วนราชการหลายส่วนด้วยกันต่างสนใจและเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก  เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งเดิมอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ที่สุดแล้วต่างก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นางนุชฎา จำเริญสาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวต่อไปอีกว่า จากการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการ “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” อย่างน้อยก็เป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์เหตุการณ์ ในครั้งนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

banner_coop