Create PDF Recommend Print

การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขอรับการจัดการหนี้

การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขอรับการจัดการหนี้

ขอความร่วมมือสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตรงตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาการอุทธรณ์ของเกษตรกร และส่งเอกสารให้สำนักจัดการหนี้ตามรายละเอียดแนบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ตัวอย่างตารางข้อมูลแบบ 18 ช่อง

แบบตารางข้อมูลแบบ 18 ช่อง(ไฟล์ Excel)

ตารางสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno