Create PDF Recommend Print

พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

p27-6

พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

การถ่ายทำรายการ "พลิกฟื้นคืนชีวิตของเกษตรกร" เทปที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทำที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ นำเสนอกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรกรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดินแดนส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ เนื้อหานำเสนอแนวคิดของการทำการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของพ่อสม คำมณี และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันพลิกผืนแผ่นดินอันแห้งแล้งของทุ่งกุลาร้องไห้ บนเนื้อที่ 8 ไร่ ให้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีการทำบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด เลี้ยงวัว ปลูกผัก ปลูกพืชสวน ปลูกสมุนไพร ไว้กินไว้ขายมีรายได้แบ่งปันในสมาชิก รวมทั้งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ของสมาชิกได้ใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno