Create PDF Recommend Print

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 ครั้งที่ 2 (เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมีผู้เข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม)

ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น3  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ 

ดาวร์โหลดระเบียบวาระ

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop
istanbul escort şirinevler escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort kurtköy escort