Create PDF Recommend Print

ศรีสะเกษเร่งอบรม ให้ความรู้เกษตรกร

seesakad26

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ปรับกระบวนทัศน์  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพหลัก และเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพเสริม  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้  การอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 842 ราย

seesakad2606


banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher
poloniex poloniex hitbtc yobit kripto para