şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

MOU กฟก.กับ กรมการปกครอง - การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ นายสถาพร ศิริภักดี  รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานเป็นผู้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้มีนายวิรัตน์ สมัครพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

banner_coop