şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

สไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ (คนที่ 2) สนง.กฟก. ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

     นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ (คนที่ 2) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  ที่ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยได้ให้วิสัยทัศน์ในการทำงานว่า “รองเลขาธิการเป็นตำแหน่งที่สำคัญ งานที่จะทำมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เร่งสางงานเรื่องที่ค้างอยู่ ได้แก่ การจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการฟื้นฟูฯ จากที่ผ่านเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินงานล่าช้ามานานแล้ว ตอนนี้ กองทุนฟื้นฟูฯ เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทุกด้าน แต่จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณให้สาขาดำเนินงานอย่างเพียงพอ ส่วนที่ 2 จะเร่งทำงานให้เดินไปข้างหน้าเต็มตัว

 banner_coop