Create PDF Recommend Print

(แก้ไขเพิ่มเติม)คู่มือแนวทางการบริหารโครงการประเภทเงินอุดหนุน สำหรับองค์กรเกษตรกร

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข คู่มือแนวทางการบริหารโครงการประเภทเงินอุดหนุน สำหรับองค์กรเกษตรกร ให้มีความสมบรูณ์ในรายละเอียด และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  เพื่อให้องค์กรเกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการประเภทเงินอุดหนุนต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ

ดาวน์โหลดคู่มือ

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher
poloniex poloniex hitbtc yobit kripto para