şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

จัดทำข้อมูลการฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้

ให้สำนักงานสาขาจังหวัดจัดทำข้อมูลการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว โดยบันทึกข้อมูลเรียงตามปีงบประมาณ เป็นไฟล์ Excel บันทึกลงแผ่น CD  นำส่งที่สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภายในวันที่ 11 เม.ย. 56 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสายฉัตร  สิงหนาท  รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ 2   สำนักฟื้นฟูฯ ต่อ 4301

ดาวน์โหลด

โหลดตาราง Excel

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno