şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแผนและโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 แสนบาทที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้ทบทวน

เชิญหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแผนและโครงการที่มีงบประมาณเกิน 500,000 บาท ที่คณะกรรมการบริหารให้ทบทวน จำนวน 39 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 02-1580342 ต่อ 4401

ดาวน์โหลด

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno