şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัด 76 สาขา ดำเนินการส่งเอกสารเบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 โดยด่วน

ตามที่คณะทำงานกลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้น และได้เชิญหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศและพนักงานผู้รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 นั้น จึงขอแจ้งให้ 76 สาขาส่งเอกสารเบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม นำส่งภายในวันที่ 22 มี.ค. 56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno