Print Recommend

Item title Hits Created
VDO ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 86 views Friday, 17 May 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 193 views Wednesday, 15 May 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร การขอคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 (แก้ไขเอกสารแนบ ขส 09 (ลต)) 301 views Wednesday, 15 May 2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 292 views Monday, 13 May 2019
ตามแผน กฟก.ภูมิภาคที่ 1 ประชุมรับรองรายชื่อผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร 2562 แล้ว 337 views Tuesday, 07 May 2019
กฟก.กาฬสินธุ์ เร่งเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สหกรณ์ 118 views Tuesday, 07 May 2019
กฟก.กาฬสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 359 views Wednesday, 01 May 2019
กฟก.กาฬสินธุ์ มอบโฉนดให้เกษตรกร 345 views Tuesday, 30 April 2019
รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 952 views Monday, 29 April 2019
กฟก.นครพนม ชำระหนี้แทนเกษตรกร 344 views Monday, 29 April 2019

Page 1 of 156

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno