Print Recommend

ข่าวสารงานจัดการหนี้

Item title Hits Created
คำสั่งคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 6 คณะ (7 มี.ค. 59) 2544 views Thursday, 24 March 2016
ตรวจสอบข้อมูลหนี้เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรฯ(กรณียืนยันคุณสมบัติและสิทธิเพิ่มเติม) 2186 views Friday, 06 November 2015
แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการดำเนินงานการชำระหนี้แทนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) 2789 views Thursday, 27 August 2015
ให้สาขาจังหวัดบันทึกข้อมูลชำระคืนของเกษตรกร ตามใบเสร็จรับเงินชั่วคราวลงโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ 2947 views Tuesday, 30 June 2015
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนหนี้ 3345 views Tuesday, 09 June 2015
แจ้งแนวทางการชำระหนี้ ธ.ก.ส. กรณี หนี้ 2.5 ล้านบาท 2648 views Wednesday, 22 April 2015
การขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 2475 views Thursday, 02 April 2015
การยุติโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 2418 views Monday, 30 March 2015
แจ้งขยายเวลาการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ 1) 2461 views Wednesday, 25 March 2015
แจ้งรายงานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่มีหนี้ขึ้นอยู่ กับ ธ.ก.ส. 2749 views Thursday, 19 February 2015
สรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง กฟก./ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/กอ.รมน.จังหวัด 2359 views Monday, 16 February 2015
แจ้งแนวทางการปฏิบัติของธนาคาร ธ.ก.ส. กับเกษตรกรสมาชิก 2681 views Monday, 02 February 2015
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher