Print Recommend

ข่าวสารงานฟื้นฟูฯ

Item title Hits Created
ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดรายงานข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและงบประมาณการใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7052 views Friday, 10 June 2011
ให้ส่งรายงาน ปคน.8,8/1,8/2,8/3 โดยด่วนที่สุด 5081 views Thursday, 02 June 2011
ให้สำนักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการกู้ยืมงบไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป 5758 views Tuesday, 31 May 2011
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรมของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2554 4223 views Friday, 27 May 2011
ให้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯซึ่งมีรายชื่อในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 4575 views Friday, 27 May 2011
แบบรับรองจำนวนเกษตรกรที่มีรายชื่อในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ฯ 4163 views Wednesday, 18 May 2011
แจ้งให้สาขาส่งรับรองรายชื่อเกษตรกรที่มีรายชื่อในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯและผู้นำองค์กรเกษตรกรที่สมาชิกมีรายชื่อในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ 3824 views Monday, 02 May 2011
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรมของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8/2554 6103 views Tuesday, 15 February 2011
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ และประกาศแก้ไขชื่อหน่วยฝึกอบรมที่ผ่านการคัดเลือก 1869 views Monday, 14 February 2011
ตอบหนังสือ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ การส่งเสริมเกษตรกรเข้าฝึกอบรมตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพ(ปคน.)ให้หน่วยฝึกอบรมต่างจังหวัด 5156 views Monday, 31 January 2011
ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบที่ ๑๒) 5449 views Friday, 21 January 2011
แจ้งแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรประจำปี ๒๕๕๓ (รอบที่ ๑๑) 5001 views Friday, 21 January 2011

Page 5 of 7

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher