Print Recommend

ข่าวสารงานฟื้นฟูฯ

Item title Hits Created
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแผนและโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 แสนบาทที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้ทบทวน 10027 views Thursday, 14 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัด 76 สาขา ดำเนินการส่งเอกสารเบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 โดยด่วน 8822 views Monday, 11 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาเร่งรัดดำเนินการกลั่นกรองแผนหรือโครงการที่องค์กรเกษตรเสนอขอรับการสนับสนุน 7176 views Monday, 11 March 2013
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูฯ 7216 views Thursday, 21 February 2013
ขอให้นำส่งแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรกรขอสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนอย่างเดียว 3927 views Wednesday, 23 January 2013
การประเมินและวิเคราะห์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4219 views Monday, 26 November 2012
(ด่วนที่สุด)แบบสำรวจการเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4482 views Thursday, 15 November 2012
ขอให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3832 views Wednesday, 17 October 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 18/2555 4285 views Wednesday, 29 August 2012
แจ้งเปลี่ยนชื่อบัญชีขององค์กรเกษตรกร 4786 views Saturday, 18 August 2012
แจ้งประกาศหน่วยฝึกอบรม ครั้งที่ 17/2555 4376 views Thursday, 16 August 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 16/2555 4740 views Wednesday, 08 August 2012

Page 3 of 8

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher
poloniex poloniex hitbtc yobit kripto para