Print Recommend

ประกาศรับสมัครงาน

Item title Hits Created
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 422 views Thursday, 23 June 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ 264 views Wednesday, 04 May 2016
ประากาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานส่วนนโยบายและแผน 553 views Friday, 22 April 2016
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้าง **ปรับวันเวลาสอบ** 928 views Wednesday, 20 April 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติส่วนนโยบายและแผน 544 views Tuesday, 05 April 2016
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติงานส่วนนโยบายและแผน 664 views Friday, 18 March 2016
ประกาศรับสมัครและการรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ กฟก. จังหวัด (ให้ยกเลิกฉบับลงวันที่ 9 มี.ค. 59 และใช้ฉบับลงวันที่ 17 มี.ค. 59 นี้แทน) 1540 views Thursday, 17 March 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ 545 views Wednesday, 16 March 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้าง 428 views Tuesday, 08 March 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติงานส่วนนโยบายและแผน 574 views Tuesday, 01 March 2016

Page 1 of 9

banner_coop