ภูมิภาคที่ 2(ภาคกลาง)

กาญจนบุรี ผ่านจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืมแล้ว

kj9-7-1

kj9-7-2kj9-7-3kj9-7-4

              เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน  2555 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม 3 องค์กร คือ  (1) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรหนองแจง หมู่ 7  (2) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรป่าดิบ  (3) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรวังศาลา  รวมงบกู้ยืม 500,000 บาท โดยมี นายสุคนธ์  ศรีสำราญ หัวหน้าสำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวรัชดา  พงศ์ภูมิมาศ พนักงานอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากร     ให้ความรู้กับองค์กรเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 30 คน

             นายสุคนธ์  ศรีสำราญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้ารับการอบรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและปลูกผักตามฤดูกาลเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาไม่มีเงินลงทุน ต้นทุนการผลิตสูง ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มทุนและถูกกดราคา ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเสนอโครงการมาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรเกษตรกรและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจวิธีการ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด ทั้งก่อนการทำสัญญาและหลังทำสัญญา รวมถึงวิธีการเบิกจ่ายเงิน ที่องค์กรต้องมีระเบียบบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจของสมาชิก อย่างไรก็ตาม นายสุคนธ์  ศรีสำราญ คาดว่าทั้ง 3 องค์กร ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถดำเนินงานได้ตามระเบียบแบบแผนอย่างถูกต้อง โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ได้ตรงปัญหาและความต้องการของสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนฟื้นฟูฯ

          ด้าน นางวรรณา  เห็นสว่าง ประธานองค์กรแม่บ้านเกษตรกรหนองแจง หมู่ 7 เปิดเผยว่า จากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม ทำให้รู้และเข้าใจขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับจะทำให้องค์กรทำงานได้สะดวก ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาติดขัด สามารถแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าสำนักงาน พนักงานและลูกจ้าง ของสาขากาญจนบุรีทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นอย่างดี

             นายสุคนธ์  ศรีสำราญ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีให้คำปรึกษา กับองค์กรที่สนใจในการยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อของบอุดหนุนและงบกู้ยืม โดยสามารถสอบถามหรือขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรี โทร 034-515323 ในวันเวลาราชการ พนักงานทั้งหมดของสาขาจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno